ขนมจีนบ้านใบบุญ

ชื่อกิจการ : ขนมจีนบ้านใบบุญ
ลักษณะผลิตภัณฑ์ : ขนมจีนเส้นอบแห้ง
ประธานกลุ่ม/ชื่อเจ้าของกิจการ : นางสาวนันท์ธนัษฐ์ ธาตุรักษ์
ที่อยู่ : ม.3 ต.ขี้เหล็ก    อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 098-1028968