รัตติกาล กอคำ

ชื่อกิจการ : รัตติกาล กอคำ
ลักษณะผลิตภัณฑ์ : เสื้อสำเร็จรูป กระเป๋า หมอน
ประธานกลุ่ม/ชื่อเจ้าของกิจการ : นางสาวรัตติกาล กอคำ
ที่อยู่ : ม.3 ต.สันโป่ง    อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 091-8518523