กลุ่มผลิตถ่านอัดแท่ง บ้านขี้เหล็กหลวง

ชื่อกิจการ : กลุ่มผลิตถ่านอัดแท่ง บ้านขี้เหล็กหลวง
ลักษณะผลิตภัณฑ์ : ถ่านอัดแท่ง
ประธานกลุ่ม/ชื่อเจ้าของกิจการ : นางสุพรรณี โถนาค
ที่อยู่ : ม.6 ต.ขี้เหล็ก    อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 081-9511894