กลุ่มตัดเย็บผ้า บ้านหนองปลามัน

ชื่อกิจการ : กลุ่มตัดเย็บผ้า บ้านหนองปลามัน
ลักษณะผลิตภัณฑ์ : ผ้า
ประธานกลุ่ม/ชื่อเจ้าของกิจการ : นางคำบาง
ที่อยู่ : ม.2 ต.ห้วยทราย    อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 0959439170