ยาจกไฮโซ

ชื่อกิจการ : ยาจกไฮโซ
ลักษณะผลิตภัณฑ์ : เสื้อสำเร็จรูปสตรี
ประธานกลุ่ม/ชื่อเจ้าของกิจการ : นางสาวนวภัสร์   จำใจ
ที่อยู่ : 91 ม.3 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ : 084-6113602